EN TR
  EN TR
Biz Ne Yapıyoruz?

İcra işlemlerinin etkili ve verimli şekilde yerine getirilmesi ve İcra Dairelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi” kapsamında Faz 1 çalışması tamamlanmış ve 50’den fazla mahalde Yeni İcra Dairesi Modeli uygulamaya konulmuştur.” Yeni İcra Modeli kapsamında teknolojiden yararlanılarak birçok işlemin zaman ve mekandan bağımsız olarak elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır.

Projenin “Faz 1” kısmından elde edilen veriler ve yapılan analizler neticesinde projenin bir sonraki aşaması olan “Faz 2” ye geçilerek büyük mahallerde konusunda ihtisaslaşmış, etkin ve hızlı Yeni İcra Modelinde daireler oluşturulmasına karar verilmiştir.

Projenin 1. fazında küçük ve orta mahaller için tasarlanan Yeni İcra Modelinin yakaladığı başarının büyük mahallerde de uzmanlaşmış İcra Daireleri ile devam etmesi arzulanmaktadır.

Bu kapsamda; Türkiye genelinde Büyük mahallerin dosya sayısı ve iş çeşitlilikleri ile takip türleri dikkate alınarak Kayseri, Antalya, İstanbul Anadolu, Adana adliyelerinde pilot olarak 4 farklı türde İcra Dairesi kurulmasına karar verilmiştir.

Daha fazla bilgi için tıklayın