EN TR
  EN TR
İcra Faaliyetleri Hakkında Mesleki Davranış Kuralları

Bu kılavuz davranış kurallarıyla ilgili pratik bir bakış kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşmak için bu belgede prensipler icra usulünün her bir aşaması ve icra çalışanlarının somut performansları üzerinden aktarılmıştır.

Bu belge davranış kurallarını uygularken icra çalışanlarına yardımcı bir araç olmalıdır.

Bu kılavuzun paydaşların günlük çalışmalarının etik boyutunu sorgulamalarına ve mükemmelliyet arayışında bir adım öne çıkmalarına yardımcı olması beklenmektedir.

pdf dosyasını görüntülemek için tıklayınız