EN TR
  EN TR
Raporlar
Bileşen I

Kamu
Güveni

 • * Raporları görüntülemek için lütfen giriş yapınız
 • 1.1.1. İcra dairelerinin etkinliği ve hızının değerlendirilmesi  
  1.1.2. Kamuoyu yoklaması... (Paydaşlar için anketler)  
  1.1.3. Kamuoyu yoklaması... (Vatandaşlar için anketler)  
    üye girişi yapınız
  1.1.4. Anket sonuçlarının analizi. SWOT analizi ve temel hat  
    üye girişi yapınız
  1.1.5. İkinci tur sonuçlarının ara dönem analizi  
  1.1.6. Üçüncü tur sonuçlarının ve ilerleme durumunun analizi  
 • 1.2.1. Önleyici tedbirler ve borçlanma kültürü hakkında çalıştay  
    üye girişi yapınız
  1.2.2. İcra sistemlerinden beklentiler, arabuluculuk fırsatları hakkında çalıştay  
    üye girişi yapınız
  1.2.3. Mesleki Davranış Kodları hakkında Bölgesel Seminerler  
  1.2.4. İcra Etiği Çalışma Grubunun oluşturulması  
    üye girişi yapınız
  1.2.5. Halkın farkındalığının arttırılması ve iletişimin değerlendirilmesi  
  1.2.6. Yeni model hakkında broşürler, kitapçıklar ve internette bilgi  
  1.2.7. Hacizli malların kıymet takdiri hakkında çalıştay  
    üye girişi yapınız
  1.2.8. İcra alanında çalışan personelin statüsü hakkında çalıştay  
    üye girişi yapınız
  1.2.9. Mesleki Davranış Kodları hakkında Çalıştay  
    üye girişi yapınız
  1.2.10. Genel Değerlendirme ve Yeni Strateji Geliştirme Çalıştayı  
    üye girişi yapınız
  1.2.11. Yediemin Depolarının Reformuna ilişkin Çalıştay  
    üye girişi yapınız
  1.2.12. KYS hakkında çalıştay  
    üye girişi yapınız
 • 1.3.1. Kamu İcra Sistemi hakkında Avrupa Çalıştayı  
  1.3.2. Denetim ve Denetim Standartları ile Satış hakkında Çalıştay E-satış  
Bileşen II

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması ve Yeni İcra Daireleri

 • * Raporları görüntülemek için lütfen giriş yapınız
 • 2.1.1. Yeni icra dairelerindeki icra müdürlerinin eğitim ihtiyaçlarının genel analizi  
    üye girişi yapınız
  2.1.2. Eğitim programları ve eğitim malzemelerinin hazırlanması (1)  
    üye girişi yapınız
  2.1.3. Eğitim programları ve eğitim malzemelerinin hazırlanması (2)  
    üye girişi yapınız
  2.1.4. Eğitim programları ve eğitim malzemelerinin hazırlanması (3)  
    üye girişi yapınız
  2.1.5. Ankara’da seminerlerin gerçekleştirilmesi Eğiticilerin Eğitimi  
    üye girişi yapınız
  2.1.6. AB mevzuatı hakkında seminer  
    üye girişi yapınız
  2.1.7. İspanya çalışma ziyareti  
  2.1.8. Karşılaştırmalı çalışma ziyareti (İsveç)  
 • 2.2.1. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı için Stratejik Plan (1)  
    üye girişi yapınız
  2.2.2. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı için Stratejik Plan (2)  
    üye girişi yapınız
  2.2.3. Teşkilat, stratejik planlama ve kılavuzların geliştirilmesi hakkında çalıştay (3)  
    üye girişi yapınız
  2.2.4. AB ÜD’lere çalışma ziyareti  
 • 2.3.1. Yediemin depoları hakkında çalıştay (Avrupa toplantısı)  
  2.3.2. Değerlendirme... Yediemin depoları sisteminin güçlendirilmesi: işlevsel kılavuz  
    üye girişi yapınız
  2.3.3. Yeni standart modelin hazırlanması ve onaylanmasına yönelik çalıştay  
 • 2.4.1. Ulusal Kalite Komisyonu çalıştayı: yeni icra KYS yol haritası  
    üye girişi yapınız
  2.4.2. İyi uygulamaların değerlendirilmesi Yerel kalite ekipleri için KYS rehberi  
    üye girişi yapınız
  2.4.3. Merkezi ve Yerel seviyelere yönelik spesifik Kalite Eylem Planları çalıştayı  
    üye girişi yapınız
  2.4.4. Yerel ekipler ve üyeleri için uygulama kılavuzu ve KYS rehberi semineri  
 • 2.5.1. Uygulamadaki standart planın gözden geçirilmesi (1)  
  2.5.2. Uygulamadaki standart planın gözden geçirilmesi (2)  
  2.5.3. Uygulamadaki standart planın gözden geçirilmesi (3)  
    üye girişi yapınız
  2.5.4. Teşkilat şeması (1) ... teşkilat şeması hakkında genel tekliflerin hazırlanması  
    üye girişi yapınız
  2.5.5. Teşkilat şeması (2)  
    üye girişi yapınız
  2.5.6. Eşgüdüm ve iyi uygulamalar hakkında hakimler ve icra müdürleri ile çalıştay  
  2.5.7. UYAP ve diğer BT sistemleri için iyileştirmeler ve uyarlamaların tasarlanması (1)  
  2.5.8. UYAP ve diğer BT sistemleri için iyileştirmeler ve uyarlamaların tasarlanması (2)  
  2.5.9. Tasarlanan yeni icra dairelerinde gerekli personelin belirlenmesine yönelik çalıştay  
  2.5.10. İş pozisyonları kitapçığı, usul kitapçığı ve teşkilat kitapçığının gözden geçirilmesi (1)  
    üye girişi yapınız
  2.5.11. İş pozisyonları kitapçığı, usul kitapçığı ve teşkilat kitapçığının gözden geçirilmesi (2)  
    üye girişi yapınız
  2.5.12. İş pozisyonları kitapçığı, usul kitapçığı ve teşkilat kitapçığının gözden geçirilmesi (3)  
    üye girişi yapınız
  2.5.13. Yeni icra dairesi modeline yönelik uygulama planının son olarak gözden geçirilmesi ve hazırlanması  
    üye girişi yapınız
  2.5.14. Yeni İcra Sistemi 2019-2023 Stratejik Planı uyarınca sürdürülebilirlik şeması  
 • 2.6.1. Uygulamaya yönelik özel ihtiyaçlar ve stratejiler üzerine uzmanlık ve çalışma  
    üye girişi yapınız
  2.6.2. Bu gruba dahil olan icra dairelerinde yeni icra modelinin sunumu ve değerlendirilmesi (1)  
    üye girişi yapınız
  2.6.3. Bu gruba dahil olan icra dairelerinde yeni icra modelinin sunumu ve değerlendirilmesi (2)  
    üye girişi yapınız
  2.6.4. Bu gruba dahil olan icra dairelerinde yeni icra modelinin sunumu ve değerlendirilmesi (3)  
  2.6.5. Bu gruba dahil olan icra dairelerinde yeni icra modelinin sunumu ve değerlendirilmesi (4)  
  2.6.6. Uygulamanın gözden geçirilmesi ve denetlenmesi  
 • 2.7.1. E-satışların ve malların araştırılmasının değerlendirilmesi  
  2.7.2. Uygulamaya yönelik özel destek, eğitim ve sahada destek(1)  
    üye girişi yapınız
  2.7.3. Uygulamaya yönelik özel destek, eğitim ve sahada destek(2)  
  2.7.4. Uygulamaya yönelik özel destek, eğitim ve sahada destek(3)  
  2.7.5. Uygulamaya yönelik özel destek, eğitim ve sahada destek(4)  
  2.7.6. Yeni modelin uygulanmasına yönelik kalite yönetimi hakkında çalışma ziyareti  
 • 2.8.1. Ulusal İcra Çalışanları Ağı (İÇA) kurulması ve değişim yönetimine ilişkin iyi uygulamaların değerlendirilmesi  
    üye girişi yapınız
  2.8.2. İcra müdürleri ve İÇA iletişim kişileri için yeni icra dairesi modelinde uygulanan değişim yönetimi teknikleri hakkında eğitim  
    üye girişi yapınız
  2.8.3. İcra müdürleri ve İÇA üyelerinin ulusal çalıştayı: gelecekteki sürdürülebilirlik için stratejiler